Fraflyttingen minsker

Standard

I det siste har jeg lest litt enkelte bymennesker som har “flyktet” til bygdene i Norge, og går altså i motsatt retning av hva mange gjør, som er å flytte til byene. Det er en interessant vending som jeg har sett gradvis skjer mer og mer i Aurland også. Spesielt etter vi fikk Lærdalstunnelen, som gjorde det mye lettere å pendle til de større byene, så vi en klar økning i mennesker som flyttet til Aurland. Og det tror jeg er en av de viktigste tingene vi kan gjøre for å hindre fraflytting fra de mindre befolkede delene av Norge, og det er å øke transportmulighetene for de som pendler. For det er ikke alltid slik at de som flytter til byene, gjør det på grunn av de er lei av “bygdelivet”, tvert om. Flere setter i dag pris på å kunne bo nært urørt natur, men blir tvunget til å flytte til byene på grunn av arbeid. Men også her, sammen med bedre transportmuligheter er det endringer på gang.

Flere får hjemmekontor
Flere arbeidsgivere legger nå opptil at ansatte kan få hjemmekontor, enten på deltid eller heltid. Det gjør også at en enklere kan flytte lengre vekk fra arbeidsstedet. Hjemmekontor er en forholdsvis ny trend, men en trend som er i sterk vekst da arbeidsgivere ser at alt fra produktivitet til hvor fornøyde arbeidstakere er, stiger i henhold til friheten de blir gitt med hjemmekontor. For alt i alt er det for de fleste bedrifter ikke det at en ansatt er på kontoret 8 timer om dagen som gjelder, men at arbeidet blir gjort skikkelig. Og når det blir gjort bedre med et hjemmekontor, blir det naturlig å gi flere ansatte den muligheten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *